Kollektivhus NU

Jump to content

Vad är kollektivhus?

Ett kollektivhus är ett vanligt bostadshus med normala lägenheter. Dessutom finns gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sin hobby och umgås.

Det finns många olika slags kollektivhus. I en del bor människor i alla åldrar, i andra människor i "andra halvan av livet" utan hemmavarande barn.

Kollektivhuset Fiolen

Matlagning i kollektivhuset Fiolen, Lund.

Det gemensamma köket och matsalen är oftast kärnan i ett kollektivhus verksamhet. Alla vuxna ingår i ett matlag som turas om att laga maten. Två arbetspass var tredje eller fjärde vecka är ganska vanligt.

Barnfamiljer på Slottet, Lund

Barnfamiljer på kollektivhuset Slottet, Lund

I Sverige finns idag ett fyrtiotal kollektivhus, varav de flesta är medlemmar i föreningen Kollektivhus NU.

 • På Wikipedia

  Kort beskrivning, bilder, länkar, historia. Läs om kollektivhus på Wikipedia

 • Att bo i kollektivhus

  Vill du veta mer om kollektivhus? Ladda ner foldern Att bo i kollektivhus (pdf) från 2014. Där får du svar på vanliga frågor som:

  • Varför ska man bo i kollektivhus?
  • Hur fungerar det i ett kollektivhus?
  • Måste man äta i matsalen?
  • Vad är det för skillnad på kollektivhus och kollektiv?