Kollektivhus NU

Jump to content

Falun Gävle Trekanten

Gemenskap och samarbete i ny upplaga

Intresset för olika former av bogemenskap ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som nu kommer ut i en ny version.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag i samarbete med SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

 

Fyra av tio i Stockholms bostadskö vill bo i kollektivhus

Bostadsförmedlingen i Stockholm har skickat ut en enkät till några av dem som står i förmedlingens kö. Drygt 3 000 personer i bostadskön har svarat på frågor kring sina önskemål.
En fråga var om man är intresserad av att bo i kollektivhus. Fyra av tio svarade att man är intresserad av det.

Om samma siffror gäller för hela kön skulle det betyda att minst 170 000 stockholmare vill bo i kollektivhus. I Stockholmsområdet finns idag plats för max 2000 personer i de kollektivhus som byggts.

Sedan år 2000 har bara tre nya kollektivhus byggts i stockholmsregionen och inget ytterligare är på gång i Stockholms stad. Däremot planeras för ett i Tyresö och ett i Huddinge.

– Varför byggs inte fler kollektivhus i Stockholm? undrar Ulrika Egerö, ordförande i den rikstäckande föreningen Kollektivhus NU. Kollektivhus är en boendeform som bidrar till ett jämställt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle och borde därför stå högt upp på den bostadspolitiska dagordningen. Dessutom visar bostadsförmedlingens enkät att det är ett i hög grad efterfrågat sätt att bo.

 

 

 

Sök här på hemsidan:
Sök på Kollektivhus NU

 • Tullstugan 20 år
 •  

 • Tyresö Bostäder lovar att blockhyra för oss 30 lägenheter i olika storlekar. Det blivande kollektivhuset kommer att ingå i ett större hyreshus. Det kommer att byggas i Curres Corner och kommer att heta Hasselbacken. 
 • Den 29/11 kl 18.30-20.00 Berättarkafé i Kvarnhjulet, C-huset. 

  Ordfördelare: Gunnar Thorsell. Inträde gratis. Förtäring.

   
 • Ulla-Bella kikar in i Tullstugans kollektivhus

  Rapporter från det EU-finansierade projektet CoElderly.

   

  Om Färdknäppen

  i Veteranen

   

  Expressen på Ängsviksgården

   

  Framtiden fullsatt

  Det blev helt fullsatt på ABF-huset när Färdknäppen firade sitt 20-årsseminarium. Se filmen.

   


  Utfrågningen av Stockholmspolitikerna den 10 oktober.

   

  Fria Tidningarna

  har skrivit en rad intressanta artiklar om kollektivhus.

   

  EU-projekt för äldreboende

  Hur kan äldre människor med funktionsnedsättningar få ökat inflytande över sitt boende? Kan de förvalta sina bostäder själva i kollektiv form? Dessa frågan behandlas i ett EU-finansierat projekt där Kollektivhus NU ingår. Läs mer i Newsletter nr 2, som handlar om projektets möte i södra England i juli i år.

  Engagera dig!

  • Nytt: Studiecirkelmaterial

   Till boken Gemenskap och samarbete, som handlar om kollektivhusboende, finns nu studiecirkelmaterial att ta del av på hemsidan. Här kan du bland annat hitta tips på upplägg och diskussionsfrågor.