Kollektivhus NU

Jump to content

Falun Gävle Trekanten

nr 33-34 av Bo Tillsammans.

Inflyttat i Malmö

I Malmö har man nu flyttat in i det nya kollektivhuset Sofielund. I Göteborg har startargrupperna träffats och diskuterat gemensamma problem och möjligheter. Här har också ett nytt forskningsprojekt om kollektivboende påbörjats. Läs om det i Bo tillsammans 33-34.

Gemenskap och samarbete i ny upplaga

Intresset för olika former av bogemenskap ökar och runt om i Sverige är många nya kollektivhus på gång. Samtidigt har flera befintliga kollektivhus hunnit fylla både 20 och 30 år.
Erfarenheterna har samlats i boken »Gemenskap och samarbete i kollektivhus och bogemenskap« som nu kommer ut i en ny version.
Här finns konkreta förslag om hur kollektivhus bör planeras, byggas och förvaltas; hur man ordnar finansiering och bra avtal med bostadsföretag; hur man kan fixa matlagning, trevliga husmöten och ett gott samarbetsklimat.
Boken riktar sig till bostadsföretag, politiker, arkitekter och alla som är intresserade av kollektivhus och bogemenskap.
Den ges ut av föreningen Kollektivhus NU och Migra Förlag i samarbete med SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag.

Boken kan beställas för 160 kr från Eva Norrby, eva.norrby1@gmail.com.

 

 

 

Sök här på hemsidan:
Sök på Kollektivhus NU

Filmerna från seminariet Det goda boendet

om att starta nya kollektivhus.

20% mindre koldioxid i kollektivhus!

Ny broschyr om kollektivhus

Kollektivhus NU har tagit fram en ny broschyr om vad det innebär att bo i kollektivhus. Den består av en dubbelsidig vikt A4, som antingen kan beställas från styrelsen, eller skrivas ut från den här pdf:en.

Tullstugan 20 år

Ulla-Bella kikar in i Tullstugans kollektivhus

Rapporter från det EU-finansierade projektet CoElderly.

 

Om Färdknäppen

i Veteranen

 

Expressen på Ängsviksgården

 

Engagera dig!

  • Nytt: Studiecirkelmaterial

    Till boken Gemenskap och samarbete, som handlar om kollektivhusboende, finns nu studiecirkelmaterial att ta del av på hemsidan. Här kan du bland annat hitta tips på upplägg och diskussionsfrågor.