Kollektivhus NU

Jump to content

Falun Gävle Trekanten

Fyra av tio i Stockholms bostadskö vill bo i kollektivhus

Bostadsförmedlingen i Stockholm har skickat ut en enkät till några av dem som står i förmedlingens kö. Drygt 3 000 personer i bostadskön har svarat på frågor kring sina önskemål.
En fråga var om man är intresserad av att bo i kollektivhus. Fyra av tio svarade att man är intresserad av det.

Om samma siffror gäller för hela kön skulle det betyda att minst 170 000 stockholmare vill bo i kollektivhus. I Stockholmsområdet finns idag plats för max 2000 personer i de kollektivhus som byggts.

Sedan år 2000 har bara tre nya kollektivhus byggts i stockholmsregionen och inget ytterligare är på gång i Stockholms stad. Däremot planeras för ett i Tyresö och ett i Huddinge.

– Varför byggs inte fler kollektivhus i Stockholm? undrar Ulrika Egerö, ordförande i den rikstäckande föreningen Kollektivhus NU. Kollektivhus är en boendeform som bidrar till ett jämställt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle och borde därför stå högt upp på den bostadspolitiska dagordningen. Dessutom visar bostadsförmedlingens enkät att det är ett i hög grad efterfrågat sätt att bo.

 

Kollektivhus i Australien

I december besökte Kombo Murundaka Cohousing Community, Melbourne, Australien. Ett ungt kollektivhus (2011) med ekologisk livssyn och inkomsttröskel. Deras vision fokuserar på hur man kan leva tillsammans i en stark social gemenskap och samtidigt värna om jordens resurser. Kollektivhuset är byggt med en samtida arkitektur, består av 18st lägenheter, gemensamma lokaler och en stor trädgård för odling och lek. Se planritning och läs mer om livet i Murundaka Cohousing Community i den fullständiga rapporten.

 

 

 

 

Sök på Kollektivhus NU

 

Ett nybyggt kollektivhus med cirka 15 lägenheter planeras i området Hasselbacken i Tyresö. Inflyttning beräknas till hösten 2015.

Kom med nu så har du chansen att flytta in redan nästa höst. Första steget är att
komma till Tyresö Kollektivhusförenings informationsmöte om det nya
kollektivhuset i Hasselbacken.
Torsdagen den 11 september kl.18:30
Plats:
Hyresgästföreningens lokal,
Granängsringen 55, Tyresö
Om du vill komma på informationsmötet så vill vi helst att du mejlar oss senast
9 september:
info@tyreso-kollektivhus.org
så kan vi fixa fika till alla.

Läs mer.

 

Ulla-Bella kikar in i Tullstugans kollektivhus

Rapporter från det EU-finansierade projektet CoElderly.

 

Om Färdknäppen

i Veteranen

 

Expressen på Ängsviksgården

 

Framtiden fullsatt

Det blev helt fullsatt på ABF-huset när Färdknäppen firade sitt 20-årsseminarium. Se filmen.

 


Utfrågningen av Stockholmspolitikerna den 10 oktober.

 

Fria Tidningarna

har skrivit en rad intressanta artiklar om kollektivhus.

 

EU-projekt för äldreboende

Hur kan äldre människor med funktionsnedsättningar få ökat inflytande över sitt boende? Kan de förvalta sina bostäder själva i kollektiv form? Dessa frågan behandlas i ett EU-finansierat projekt där Kollektivhus NU ingår. Läs mer i Newsletter nr 2, som handlar om projektets möte i södra England i juli i år.

Engagera dig!

  • Nytt: Studiecirkelmaterial

    Till boken Gemenskap och samarbete, som handlar om kollektivhusboende, finns nu studiecirkelmaterial att ta del av på hemsidan. Här kan du bland annat hitta tips på upplägg och diskussionsfrågor.