Kollektivhus NU

Jump to content

Länkar till hus och organisationer i Sverige

 
seniortider.se
En hemsida som i första hand vänder sig till seniorer 55–75 år.
Olika teman, bland annat gemenskap/kollektivboende, en lysande boendeform för denna åldersgrupp som ofta säljer sina hus men som fortfarande är intresserade av ett socialt liv, med närhet till vänner och aktiviteter.
Cohousing 2010
Internationell konferens om kollektivhus i Stockholm i maj 2010.
Alternativ.nu
Här annonserar folk om kollektiv och söker medlemmar.
Handbok för vardagsekologi
Handbok som bland annat har information om kollektivhus.
Asfaltblomman
Miljö- och rättviseguide med fokus på Stockholmsområdet.
Boföreningen Framtiden
Arbetar för att skapa boende med arbetsgemenskap för att förenkla vardagen och öka den sociala livskvaliteten. Vänder sig till människor, fyllda 40 år och utan hemmavarande barn, som söker ett annorlunda boende.
Bo i Gemenskap
Bo i Gemenskap är en forskargrupp. På hemsidan finns bland annat boktips om kollektivhus.
Bostadsrättsföreningar och bostadsrätter i Göteborgstrakten
Listar bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och kollektivt boende i Göteborg och Västra Götalands län.
Kollektivhus och ekobyar i Sverige
Sammanställning av Daniel Ruhe
Familjebostäder i Göteborg
Kommunalt bostadsbolag.
Framtiden i våra händer
Ideell förening som arbetar för en rättvis fördelning av jordens resurser och för en solidarisk livsstil. På hemsidan finns bland annat en Sverigekarta som visar var det finns konkreta exempel på ett uthålligt och solidariskt samhälle, till exempel miljövänliga boenden.
Kollektivkontakten
Forum där det finns möjlighet att söka eller erbjuda kollektivboende.
"En debatt om kollektivhus i det tidiga 1930-talet: Den gifta kvinnan möter moderniteten"
Länk till en uppsats av Ann-Marie Elmqvist, Forum för genusvetenskap och jämställdhet vid Linköpings universitet
"Stopplagen behövs - på kollektivhus"
Pressmeddelande 2007-02-19 av organisationen Makalösa Föräldrar.
Svenska Bostäder
Har en sida med information om kollektivhus.
Om kollektivhus på Wikipedia
Kort information om vad kollektivhus är för något. Tar bland annat upp skillnaden mellan kollektiv och kollektivhus.
Primetime.living
Ett konsultföretag vars affärsidé är att utveckla den sociala och kulturella gemenskapen och skapa livsglädje i utveckling av morgondagens boende för en ny generation äldre. Ger professionell rådgivning.

Till toppen av sidan