Kollektivhus NU

Jump to content

Om föreningen Kollektivhus NU

Riksföreningen Kollektivhus NU är en nationellt verksam förening baserad på existerande kollektivhus och fristående föreningar. Den syftar till att förbättra valmöjligheterna på den svenska bostadsmarknaden vad avser olika former för gemenskapsboende. Föreningen stöder existerande kollektivhus liksom grupper som arbetar för att skapa nya kollektivhus.

Föreningen bildades 1981, under en period då flera kollektivhus skapades och flera kommunala bostadsförmedlingar hade en särskild kö för kollektivsökande. Efter ett antal år i träda har föreningen vitaliserats, med de specifika syftena att informera allmänheten om kollektivt boende, och att påverka myndigheter och bostadsföretag att bidra till att konkreta möjligheter skapas i bostadsproduktionen.

I dagsläget är 42 kollektivhus medlemmar, och femton lokala grupper har anslutit sig. Det finns även många individuella medlemmar som städer föreningen.

Gemenskap och samarbete. Att bygga upp och bo i kollektivhus

De flesta av de drygt 40 kollektivhus som finns i Sverige växte fram under 1980-talet som ett resultat av starka krav från civilsamhället och ett positivt gensvar från ansvariga myndigheter. De återfinns i första hand i de större städerna, och utgör en försvinnande liten del av bostadsmarknaden. Det betyder att de flesta inte känner till boendealternativ som kollektivhus och ekobyar.

Idag ökar intresset på nytt för boendegemenskap. Sex nya kollektivhus har byggts under de senaste fem åren och fler är på väg.

Kollektivhus NU samarbetar aktivt med SABO – en paraplyorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. Den nyligen utgivna gemensamma publikationen Gemenskap och samarbete – att planera och bo i kollektivhus har blivit en viktig källa för information till politiker, bostadsföretag och enskilda.

Elektroniskt nyhetsbrev

Vill du hålla koll på kollektivhusområdet? Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev som kommer med ojämna mellanrum.

Din e-postadress: