Kollektivhus NU

Jump to content

Succe för det goda boendet

Seminariet om det goda boendet samlade nästan hundra deltagare och medverkande. Föredragen dokumenterades och kommer att publiceras här allteftersom de är färdiga.

1. Kollektivboende som en hållbar social, ekologisk och ekonomisk lösning.

Forskargrupp från Göteborgs Universitet och Chalmers:

Paula Feminias, docent Chalmers
Pernilla Hagbert, doktorand Chalmers och KTH
Håkan Thörn, professor GU

 

2. Hur fungerar Karlskronas seniorhusförenings bostadskoncept

och något om bygg- och boendeekonomi.
Fredrik von Platen, arkitekt SAR/MSA, ordf. i Karlskrona seniorhusförening

 

3. Fyra startargrupper

Aktuella startargrupper i olika faser

 

Årsmötet 2015

Den 14 mars, en vacker vårdag, samlades dryga 40 personer till föreningens årsmöte i Boendegemenskapen Kornet, Mölndal. Många viktiga frågor debatterades, bland dem styrelsens svar på en motion från 2013 om att studera varför vissa kollektivhus har avkollektiviserats. Kerstin Kärnekulls rapportering av hur det gått till i de nio hus som inte längre fungerar kollektivt stimulerade till många kommentarer. Styrelsen kommer att remittera rapporten till sina medlemmar och hoppas kunna komplettera den med bidrag baserade på deras egna erfarenheter.
Årsmötet fastställde också förslaget att sk intressegrupper är berättigade till medlemskap i föreningen. Kollektivhus i Malmö, Föreningen Framtiden i Stockholm och Undersammatak i Göteborg är exempel på sådana föreningar. Ett tidigare debatterat förslag att enskilda personer ska medges medlemskap antogs dock inte; det bästa är om de kan finna startargrupper eller intresseföreningar på sin lokala ort.
Styrelsens utkast till verksamhetsplan väckte livlig debatt i åtta mindre grupper: Den timme de fick kändes säkert snålt tilltagen för alla de avväganden och prioriteringar styrelsen hoppades få hjälp med. Nu bearbetas förslagen, som kommer att bifogas verksamhetsplanen.
Det blev omval på de flesta poster i styrelsen. Ulla-Britt Swensson som i december flyttade in i det nya kollektivhuset i Sofielund, Malmö, valde att avgå. Ann-Charlott Engström från Regnbågen i Lund accepterade på stående fot ett förslag att bli suppleant i styrelsen.
Många deltagare stannade till den fina middag Kornet bjöd på, som även innehöll rolig musik och allsång. Ett varmt tack till alla i Kornet som gjorde detta årsmöte så lyckat!


Bertil Egerö