Kollektivhus NU

Jump to content

 

Årsmötet 2014

Årsmötet 2014 hölls i kollektivhuset Sockenstugan i stockholmsförorten Kärrtorp. Matsalen var fyll till sista stolen när 60 personer från 35 medlemsföreningar samlades. Vid gruppdiskussionerna om verksamhetsplanen föreslogs bl.a.att föreningen bör omvandla sig till en intresseorganisation för dem som ännu inte bor i kollektivhus. Efter åtta år som ordförande avgick Dick Urban Vestbro och ersattes av Ulrika Egerö. Dick Urban är istället vice ordförande i den nya styrelsen.