Kollektivhus NU

Jump to content

Välkommen till årsmöte i Kollektivhus NU

Lördag 22 mars 2014 kl 13-17

Kollektivhuset Sockenstugan, Statsrådsvägen 7-11, Skarpnäck

Alla medlemsföreningar förväntas delta i årsmötet. Även stödmedlemmar och enskilda personer i medlemsföreningar är välkomna. De har yttranderätt. Meddela om du tänker komma till kollektivhus.nu@gmail.com. Ange vem som har rösträtt för din förening.

Motioner

till årsmötet ska vara inne senast lördagen 22/2. Skicka din motion till kollektivhus.nu@gmail.com.

Nominera till styrelse och revisorsuppdrag

Valberedningen efterlyser förslag på personer att vara med i styrelsen eller åta sig uppdrag som revisor kommande år. Valberedningen består av Elsa Grip, Slottet/Lund, Birgitta Rang, Boihop/Göteborg och Mette Kjörstad, Färdknäppen/ Stockholm. Sänd ditt förslag till grip.elsa@gmail.com eller ring 046-120004.

Lämna förslag till verksamhetsplanen för 2014-2015!

Styrelsemedlemmarna Ulrika Egerö och Bertil Egerö har utsetts att göra förslag till verksamhetsplan för 2014-2015. För att de ska kunna göra ett förslag som speglar medlemmarnas åsikter bjuds alla Kollektivhus NU:s medlemmar in att skicka in idéer och konkreta förslag. Både föreningar och enskilda kan ge förslag. Skicka dem senast 25 januari till Ulrika Egerö, ulrika.egero@comhem.se. På själva årsmötet är det meningen att verksamhetsplanen ska bli föremål för diskussion i grupper.

Handlingar till årsmötet

Vägbeskrivning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget och övriga handlingar skickas ut senast 22/2 till alla.

Resebidrag och logi

Varje förening betalar själv för uppehälle och logi i samband med årsmötet. Medlemsföreningar utanför Stockholmsregionen kan få bidrag till resekostnader med upp till 400 kr per förening. Alla uppmanas att boka resa snarast möjligt för att få lägsta pris. Boka så att du kan delta i middagen på lördag kväll. Det kommer att finnas viss möjlighet att bo i gästrum i kollektivhus i Stockholmstrakten.
Studiebesök och kultur

I samband med årsmötet blir det rundvandring i Sockenstugan, musik och andra kulturinslag.

Delta i den gemensamma middagen!

På kvällen är årsmötesdeltagarna välkomna till en god middag i Sockenstugans trevliga matsal. När du anmäler dig, svara om du vill delta i middagen (och om det är någon mat du inte tål). Middagen kostar 100 kr. Man betalar på plats.

 

Dick Urban Vestbro, ordförande

070-6559483, dickurba@gmail.com